à¸à¸¥à¸¸à¹à¸¡à¸ªà¸²à¸£à¸°à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸£à¸¹à¹à¸ªà¸±à¸à¸à¸¡à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸² ศาสà¸à¸² à¹à¸¥à¸°à¸§à¸±à¸à¸à¸à¸£à¸£à¸¡

 
140x140

à¸à¸²à¸à¸ªà¸²à¸§à¸§à¸±à¸à¹à¸à¹à¸ à¹à¸à¸£à¸´à¸à¸§à¸´à¸à¸¢à¹

หัวหà¸à¹à¸²à¸à¸¥à¸¸à¹à¸¡à¸ªà¸²à¸£à¸°à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸£à¸¹à¹à¸ªà¸±à¸à¸à¸¡à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸² ศาสà¸à¸² à¹à¸¥à¸°à¸§à¸±à¸à¸à¸à¸£à¸£à¸¡

 

 

140x140

à¸à¸²à¸¢à¸à¸£à¸±à¸ªà¸§à¸±à¸ à¹à¸à¸à¸§à¸´à¸à¸¢à¹à¸à¸²à¸£

à¸à¸£à¸¹ à¸à¸¨.1

 

140x140

à¸à¸²à¸à¸ªà¸²à¸§à¸¥à¸±à¸à¸à¸² à¹à¸«à¸¥à¸²à¸à¸­à¸

à¸à¸£à¸¹à¸­à¸±à¸à¸£à¸²à¸à¹à¸²à¸

 

140x140

à¸à¸²à¸¢à¸ªà¸´à¸£à¸²à¸¢à¸¸ à¹à¸ªà¸·à¸­à¸à¸¸à¹à¸¡

à¸à¸£à¸¹à¸­à¸±à¸à¸£à¸²à¸à¹à¸²à¸


 

ส่งหน้านี้

0 ความเห็น

0 ดาว
+ =

จดหมายข่าว

ติดตามเรา

  • http://www.facebook.com/wss.ofp
  • https://plus.google.com/u/0/118256949075987495321

2010-2024 © โรงเรียนวัดสิงห์

Copyright © 2010 www.watsingschool.ac.th
Webmasters by : Pee'Jeena & www.chanyoot.cf