à¸à¸¥à¸¸à¹à¸¡à¸ªà¸²à¸£à¸°à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸£à¸¹à¹à¸ à¸²à¸©à¸²à¸à¹à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸¨

 
140x140

à¸à¸²à¸à¸à¸à¸¥à¸±à¸à¸©à¸à¹ ยศสมà¸à¸±à¸à¸´

หัวหà¸à¹à¸²à¸à¸¥à¸¸à¹à¸¡à¸ªà¸²à¸£à¸°à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸£à¸¹à¹à¸ à¸²à¸©à¸²à¸à¹à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸¨

 

 
140x140

à¸à¸²à¸à¸ªà¸²à¸¢à¸à¸ ศัà¸à¸à¸´à¹à¸ªà¸´à¸£à¸´à¹à¸à¸¨à¸¥

à¸à¸£à¸¹ à¸à¸¨.2

 

140x140

à¸à¸²à¸à¸ªà¸²à¸§à¸ªà¸´à¸£à¸´à¸à¸¸à¸ à¸à¸²à¸¢à¸à¸£à¸°à¸à¸µà¸

à¸à¸£à¸¹ à¸à¸¨.1

 

140x140

Mr. Hugo Venter

à¸à¸£à¸¹à¸à¹à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸¨ (ภาษาอัà¸à¸à¸¤à¸©)

 

140x140

Miss Cao Mengqi

à¸à¸£à¸¹à¸à¹à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸¨ (ภาษาà¸à¸µà¸)

 

ส่งหน้านี้

0 ความเห็น

0 ดาว
+ =

จดหมายข่าว

ติดตามเรา

  • http://www.facebook.com/wss.ofp
  • https://plus.google.com/u/0/118256949075987495321

2010-2023 © โรงเรียนวัดสิงห์

Copyright © 2010 www.watsingschool.ac.th
Webmasters by : Pee'Jeena & www.chanyoot.cf