à¸à¸µà¹à¸­à¸¢à¸¹à¹:
     à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸§à¸±à¸à¸ªà¸´à¸à¸«à¹
     61 หมู๠1  à¸. มะà¸à¸²à¸¡à¹à¸à¹à¸² อ.วัà¸à¸ªà¸´à¸à¸«à¹ à¸.à¸à¸±à¸¢à¸à¸²à¸ 17120


à¹à¸à¸£à¸¨à¸±à¸à¸à¹: 0 5646 1603
à¹à¸à¸à¸à¹: 0 5646 1372

อีà¹à¸¡à¸¥à¹: mailbox@watsingschool.ac.th
à¹à¸§à¹à¸à¹à¸à¸à¹: www.watsingschool.ac.th

à¹à¸à¸à¸à¸¸à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸: www.facebook.com/wss.ofp

à¹à¸à¸à¸à¸µà¹à¸ à¸²à¸

à¹à¸à¸à¸à¸µà¹à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸§à¸±à¸à¸ªà¸´à¸à¸«à¹ à¸à¸´à¸à¸±à¸Â 15.261711,100.050759

ส่งหน้านี้

จดหมายข่าว

ติดตามเรา

  • http://www.facebook.com/wss.ofp
  • https://plus.google.com/u/0/118256949075987495321

2010-2023 © โรงเรียนวัดสิงห์

Copyright © 2010 www.watsingschool.ac.th
Webmasters by : Pee'Jeena & www.chanyoot.cf