à¸à¸³à¸¥à¸±à¸à¸à¸³à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸¥ à¸à¸£à¸¸à¸à¸²à¸à¸¥à¸±à¸à¸¡à¸²à¹à¸«à¸¡à¹à¸ à¸²à¸¢à¸«à¸¥à¸±à¸

à¹à¸à¸¥à¸à¸ªà¸à¸²à¸à¸±à¸
มารà¹à¸à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸§à¸±à¸à¸ªà¸´à¸à¸«à¹

à¸à¸²à¸¡à¸§à¸±à¸à¸ªà¸´à¸à¸«à¹à¹à¸¥à¸·à¹à¸­à¸à¸¥à¸·à¸­à¸à¸·à¹à¸­à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸·à¹à¸­à¸
อยูà¹à¸à¸¹à¹à¹à¸¡à¸·à¸­à¸à¸£à¸¸à¹à¸à¹à¸£à¸·à¸­à¸à¸à¸£à¸°à¸¨à¸²à¸ªà¸à¸²
สีà¸à¹à¸²à¸à¸²à¸§à¸£à¸¹à¸à¸ªà¸´à¸à¸«à¹à¸ªà¸§à¸¢à¸ªà¸°à¸à¸¸à¸à¸à¸²
à¸à¸²à¸¡à¸ªà¸à¹à¸²à¸£à¹à¸¡à¸­à¸´à¸à¸à¸à¸´à¸à¸à¸´à¹à¸à¸«à¸²à¸à¸à¸à¸¢à¸¹à¸
ลูà¸à¸à¹à¸²à¸à¸²à¸§à¹à¸à¸£à¸µà¸¢à¸à¹à¸à¸£à¹à¸à¸à¸£à¸°à¹à¸ªà¸£à¸´à¸
à¹à¸à¹à¸à¸à¸²à¸à¹à¸¥à¸´à¸¨à¹à¸à¸£à¹à¸à¸§à¸´à¸à¸²à¸à¸¸à¸à¸à¹à¸²à¸ªà¸¹à¸
à¸à¸²à¸£à¸à¸µà¸¬à¸²à¸¡à¸²à¸£à¸¢à¸²à¸à¹à¸à¸µà¸¢à¸£à¸à¸´à¸à¸à¸¸à¸
สมหมายมุà¹à¸à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸£à¸°à¸£à¸²à¸à¸à¸²à¸
ยามศึà¸à¸©à¸²à¸ªà¸³à¹à¸£à¹à¸à¹à¸à¸¥à¹à¸à¸¡à¸±à¹à¸à¸­à¸¢à¸¹à¹
à¸à¸à¹à¸à¸µà¸¢à¸à¸à¸¹à¹à¸à¹à¸§à¸¢à¸£à¸±à¸à¸ªà¸¡à¸±à¸à¸£à¸ªà¸¡à¸²à¸
à¹à¸¡à¹à¸à¸²à¸à¹à¸à¹à¸«à¹à¸à¹à¸«à¸à¹à¸à¸¥à¹à¸à¸´à¹à¸à¸à¸²à¸
à¸à¸´à¸à¸£à¹à¸²à¸§à¸£à¸²à¸à¸à¹à¸§à¸¢à¸­à¸²à¸¥à¸±à¸¢à¹à¸¡à¹à¸à¸·à¸à¸à¸²à¸
ลูà¸à¸à¹à¸²à¸à¸²à¸§à¸à¸­à¸à¸±à¹à¸à¸à¸´à¸à¸à¸à¸´à¸à¸²à¸à¸¡à¸±à¹à¸
มุà¹à¸à¸à¹à¸²à¸à¸±à¸à¸­à¸¸à¸à¸ªà¸£à¸£à¸à¸à¸µà¹à¸à¸µà¸à¸à¸§à¸²à¸
à¸à¸à¸¸à¸à¹à¸à¸µà¸¢à¸£à¸à¸´à¸¨à¸±à¸à¸à¸´à¹à¸¨à¸£à¸µà¸à¸¸à¸à¸§à¸´à¸à¸µà¸à¸²à¸
รà¹à¸§à¸¡à¸à¸±à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¸à¸¸à¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¸à¸µà¸à¸±à¹à¸§à¸à¸´à¸£à¸±à¸à¸à¸£à¹

à¸à¸²à¸§à¸à¹à¹à¸«à¸¥à¸à¹à¸à¸¥à¸à¸à¸µà¹à¸à¸µà¹


Share this page

0 comment

0 star
+ =

Information letter

Follow us

  • http://www.facebook.com/wss.ofp
  • https://plus.google.com/u/0/118256949075987495321

2010-2024 © Watsing School

Copyright © 2010 www.watsingschool.ac.th
Webmasters by : Pee'Jeena & www.chanyoot.cf