** ใบแจ้งงานซ่อม **

178 MOO 1, BOPHUT BEACH, KOH SAMUI  
SURATTHANI 84320 THAILAND   
     Tel : +66 77 425 357       Fax : +66 77 425 343  
  Date/Time ::  2021-08-13:10:38                                                                        Job ID :: IT-JOB00980
  Username :: งานคอม
  Department :: Technology
  Priority  :: Normal
  Problem :: Hareware
  Subject :: เพิ่มอีเมล์นักเรียน นายปิติกร สุขมาศ ม.4/4 เลขประจำตัว 11470
  Detail :: เพิ่มอีเมล์นักเรียน นายปิติกร สุขมาศ ม.4/4 เลขประจำตัว 11470
 
  Status :: 
  Comment :: 
  

 

 

        .....................................                                                       ...................................

               หัวหน้าแผนก                                                                            แผนก IT   

       Date/Time :: 16-06-2024 / 23:25