** ใบแจ้งงานซ่อม **

178 MOO 1, BOPHUT BEACH, KOH SAMUI  
SURATTHANI 84320 THAILAND   
     Tel : +66 77 425 357       Fax : +66 77 425 343  
  Date/Time ::  2021-07-23:11:39                                                                        Job ID :: IT-JOB00975
  Username :: งานคอม
  Department :: Technology
  Priority  :: Normal
  Problem :: Hareware
  Subject :: อัพ fb page รับเกียรติบัตร วันภาษาไทย
  Detail :: อัพ fb page รับเกียรติบัตร วันภาษาไทย
 
  Status :: 
  Comment :: 
  

 

 

        .....................................                                                       ...................................

               หัวหน้าแผนก                                                                            แผนก IT   

       Date/Time :: 16-06-2024 / 23:32