** รายละเอียดและสถานะการแจ้งซ่อม **

Watsing School
61 Moo 1 Makhamthao Watsing Chainat 17120, Thailand
Tel. 056461603 Fax : 056461372

 
 
 
  Date/Time ::  2020-01-03:12:05                                                                        Job ID :: IT-JOB00375
  Username :: อ.ภาคภูมิ
  Department :: Occupation and technology: กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  Priority  :: Normal: ใช้เวลาตามขั้นตอนปกติ
  Problem :: Hareware: ฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์)
  Device&Model :: เบิกเมาส์ 1 ตัว
  Detail :: เบิกเมาส์ 1 ตัว
 
  Status :: ดำเนินการเรียบร้อย
  Comment :: 
  

 

 

        .....................................                                                       ...................................

               หัวหน้าแผนก                                                                            แผนก IT   

       Date/Time :: 06-12-2020 / 06:33