** รายละเอียดและสถานะการแจ้งซ่อม **

Watsing School
61 Moo 1 Makhamthao Watsing Chainat 17120, Thailand
Tel. 056461603 Fax : 056461372

 
 
 
  Date/Time ::  2019-05-15:15:14                                                                        Job ID :: IT-JOB00374
  Username :: นายศักดิ์ดา
  Department :: General: ฝ่ายบริหารทั่วไป
  Priority  :: Normal: ใช้เวลาตามขั้นตอนปกติ
  Problem :: Hareware: ฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์)
  Device&Model :: เช็ค CCTV
  Detail :: เช็ค CCTV
 
  Status :: ดำเนินการเรียบร้อย
  Comment :: UPS ขัดข้อง
  

 

 

        .....................................                                                       ...................................

               หัวหน้าแผนก                                                                            แผนก IT   

       Date/Time :: 20-08-2022 / 00:35