** รายละเอียดและสถานะการแจ้งซ่อม **

Watsing School
61 Moo 1 Makhamthao Watsing Chainat 17120, Thailand
Tel. 056461603 Fax : 056461372

 
 
 
  Date/Time ::  2019-05-14:14:54                                                                        Job ID :: IT-JOB00371
  Username :: ธุรการ
  Department :: Document : งานธุรการ
  Priority  :: Normal: ใช้เวลาตามขั้นตอนปกติ
  Problem :: Hareware: ฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์)
  Device&Model :: เช็คระบบสแกนนิ้ว
  Detail :: FGP Scan
 
  Status :: ดำเนินการเรียบร้อย
  Comment :: 
  

 

 

        .....................................                                                       ...................................

               หัวหน้าแผนก                                                                            แผนก IT   

       Date/Time :: 20-08-2022 / 00:45