** รายละเอียดและสถานะการแจ้งซ่อม **

Watsing School
61 Moo 1 Makhamthao Watsing Chainat 17120, Thailand
Tel. 056461603 Fax : 056461372

 
 
 
  Date/Time ::  2018-12-24:11:09                                                                        Job ID :: IT-JOB00370
  Username :: อ.นิภาพร
  Department :: Thai Language: กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  Priority  :: Normal: ใช้เวลาตามขั้นตอนปกติ
  Problem :: Hareware: ฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์)
  Device&Model :: ส่ง HP1005 Laser ซ่อม อาการ ไม่ดึงกระดาษ
  Detail :: ส่ง HP1005 Laser ซ่อม อาการ ไม่ดึงกระดาษ PR
 
  Status :: เสร็จสิ้น
  Comment :: 
  

 

 

        .....................................                                                       ...................................

               หัวหน้าแผนก                                                                            แผนก IT   

       Date/Time :: 20-08-2022 / 00:07