** รายละเอียดและสถานะการแจ้งซ่อม **

Watsing School
61 Moo 1 Makhamthao Watsing Chainat 17120, Thailand
Tel. 056461603 Fax : 056461372

 
 
 
  Date/Time ::  2018-12-20:15:17                                                                        Job ID :: IT-JOB00369
  Username :: อ.เก่งกาจ
  Department :: Thai Language: กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  Priority  :: Normal: ใช้เวลาตามขั้นตอนปกติ
  Problem :: Hareware: ฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์)
  Device&Model :: โปรเจ็กเตอร์ Lamp
  Detail :: โปรเจ็กเตอร์ ขึ้น Lamp
 
  Status :: ยกเลิกซ่อม (ไม่คุ้ม)
  Comment :: 
  

 

 

        .....................................                                                       ...................................

               หัวหน้าแผนก                                                                            แผนก IT   

       Date/Time :: 20-08-2022 / 00:37