** รายละเอียดและสถานะการแจ้งซ่อม **

Watsing School
61 Moo 1 Makhamthao Watsing Chainat 17120, Thailand
Tel. 056461603 Fax : 056461372

 
 
 
  Date/Time ::  2018-11-28:15:05                                                                        Job ID :: IT-JOB00366
  Username :: อ.เจริญรัตน์
  Department :: Occupation and technology: กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  Priority  :: Normal: ใช้เวลาตามขั้นตอนปกติ
  Problem :: Hareware: ฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์)
  Device&Model :: ส่งเครื่องปรินต์ซ่อม Pr
  Detail :: ส่งเครื่องปรินต์ซ่อม Pr
 
  Status :: เสร็จสิ้น
  Comment :: 
  

 

 

        .....................................                                                       ...................................

               หัวหน้าแผนก                                                                            แผนก IT   

       Date/Time :: 20-08-2022 / 00:48