** รายละเอียดและสถานะการแจ้งซ่อม **

Watsing School
61 Moo 1 Makhamthao Watsing Chainat 17120, Thailand
Tel. 056461603 Fax : 056461372

 
 
 
  Date/Time ::  2018-11-23:15:14                                                                        Job ID :: IT-JOB00363
  Username :: อ.คุณากร
  Department :: Science: กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  Priority  :: Normal: ใช้เวลาตามขั้นตอนปกติ
  Problem :: Hareware: ฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์)
  Device&Model :: เน็ต ห้องกลุ่มวิทย์ แจ้งมาว่าใช้ไม่ได้
  Detail :: เน็ต ห้องกลุ่มวิทย์ แจ้งมาว่าใช้ไม่ได้
 
  Status :: เสร็จสิ้น
  Comment :: 
  

 

 

        .....................................                                                       ...................................

               หัวหน้าแผนก                                                                            แผนก IT   

       Date/Time :: 26-05-2019 / 03:10